ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 167 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  18 ธ.ค. 2557 08:52   เอสซีจีซื้อบริษัทนวัตกรรมและเทคโนโลยีในนอร์เวย์และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ HVA คุณภาพสูงในอินโดนีเซีย รายละเอียด
  17 ธ.ค. 2557 13:02   วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
  17 ธ.ค. 2557 13:01   เปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) รายละเอียด
  01 ธ.ค. 2557 17:05   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ รายละเอียด
  07 พ.ย. 2557 08:26   การเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษ รายละเอียด
  05 พ.ย. 2557 13:50   งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 3/2557 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขชื่อ sheet ใน Excel) ZIP
  05 พ.ย. 2557 12:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
  05 พ.ย. 2557 12:39   งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 3/2557 (สอบทานแล้ว) ZIP
  05 พ.ย. 2557 12:37   งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2557 (สอบทานแล้ว) ZIP
  05 พ.ย. 2557 12:36   สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3/2557 (F45-3) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
  05 พ.ย. 2557 12:35   หนังสือนำส่งงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2557 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
  29 ต.ค. 2557 13:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
  29 ต.ค. 2557 12:58   งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 3/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
  29 ต.ค. 2557 12:55   งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
  29 ต.ค. 2557 12:53   สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3/2557 (F45-3) (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
  29 ต.ค. 2557 12:52   หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
  01 ต.ค. 2557 08:35   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ รายละเอียด
  02 ก.ย. 2557 08:21   การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย SCC14OA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
  01 ก.ย. 2557 12:52   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
  01 ก.ย. 2557 08:40   การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอาเซียนและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share