ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 147 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  14 ม.ค. 2558 17:15   กรรมการลาออก รายละเอียด
  14 ม.ค. 2558 17:03   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (กุมภาพันธ์ 2558) รายละเอียด
  26 ธ.ค. 2557 17:06   แจ้งแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  26 ธ.ค. 2557 17:05   การยกเลิกการดำเนินงานโครงการ FLNG ของ บริษัท PTT FLNG Limited และปิดบริษัท PTT FLNG Limited รายละเอียด
  26 ธ.ค. 2557 17:03   การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ รายละเอียด
  22 ธ.ค. 2557 08:47   การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. รายละเอียด
  15 ธ.ค. 2557 17:30   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (มกราคม 2558) รายละเอียด
  15 ธ.ค. 2557 17:28   รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  15 ธ.ค. 2557 09:10   การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) รายละเอียด
  19 พ.ย. 2557 08:39   การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย PTTC14DA และ PTTC14DB เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
  12 พ.ย. 2557 18:45   นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
  12 พ.ย. 2557 18:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
  12 พ.ย. 2557 18:42   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  12 พ.ย. 2557 18:41   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  29 ต.ค. 2557 17:41   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (ธันวาคม 2557) รายละเอียด
  17 ต.ค. 2557 18:27   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2557) รายละเอียด
  26 ก.ย. 2557 12:53   แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียด
  26 ก.ย. 2557 12:50   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
  18 ก.ย. 2557 18:20   กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  18 ก.ย. 2557 17:59   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share