ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PLE : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 128 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  28 ม.ค. 2558 08:33   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข) รายละเอียด
  27 ม.ค. 2558 17:26   หุ้นเพิ่มทุนของ PLE เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มกราคม 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
  27 ม.ค. 2558 17:01   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข) รายละเอียด
  27 ม.ค. 2558 08:45   หุ้นเพิ่มทุนของ PLE เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มกราคม 2558 รายละเอียด
  20 ม.ค. 2558 17:15   นำส่งงบการเงิน ไตรมาส 2 และ 3 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี (รายใหม่) นายเชิดสกุล อ้นมงคล รายละเอียด
  20 ม.ค. 2558 17:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  20 ม.ค. 2558 17:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
  20 ม.ค. 2558 17:12   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  20 ม.ค. 2558 17:11   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
  19 ม.ค. 2558 13:17   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
  24 ธ.ค. 2557 17:08   แต่งตั้งนายเชิดสกุล อ้นมงคล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียด
  04 ธ.ค. 2557 18:14   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
  21 พ.ย. 2557 13:16   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ PLE รายละเอียด
  21 พ.ย. 2557 12:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
  21 พ.ย. 2557 12:31   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  21 พ.ย. 2557 12:30   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  17 พ.ย. 2557 09:22   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 17:16   ขอเลื่อนการจัดส่งงบการเงินของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 3/2557 และงวด 9 เดือน รายละเอียด
  07 พ.ย. 2557 17:27   หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
  03 พ.ย. 2557 14:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557(แก้ไข) รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share