ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IEC : บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 149 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  19 มี.ค. 2556 18:54   งดจ่ายเงินปันผล การลดทุน - เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รายละเอียด
  19 มี.ค. 2556 18:53   แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม รายละเอียด
  19 มี.ค. 2556 18:53   ชี้แจงข้อมูลหนี้ผิดนัดชำระของบริษัทย่อย รายละเอียด
  12 มี.ค. 2556 13:15   ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิ (IEC-W1) งวดที่ 15 ( มีนาคม 2556) รายละเอียด
  01 มี.ค. 2556 17:14   งบการเงินรายปี 2555 ZIP
  01 มี.ค. 2556 17:07   ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 รายละเอียด
  01 มี.ค. 2556 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  29 ม.ค. 2556 18:02   หุ้นเพิ่มทุน IEC เริ่มซื้อขายวันที่ 31 มกราคม 2556 รายละเอียด
  29 ม.ค. 2556 08:49   รายงานผลการขายหุ้น รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share