ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 68 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  20 มี.ค. 2558 19:37   การเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า รายละเอียด
  20 มี.ค. 2558 19:36   การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
  27 ก.พ. 2558 08:29   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
  27 ก.พ. 2558 08:29   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  27 ก.พ. 2558 08:28   งบการเงินรายปี 2557 ZIP
  25 ก.พ. 2558 12:34   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, จ่ายปันผลเป็นเงินสด รายละเอียด
  03 ก.พ. 2558 13:31   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
  12 ม.ค. 2558 17:33   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
  12 ม.ค. 2558 17:33   แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 08:12   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  14 พ.ย. 2557 08:08   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 08:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
  31 ต.ค. 2557 07:54   แจ้งการลาออกของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด รายละเอียด
  01 ต.ค. 2557 17:32   แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  01 ต.ค. 2557 07:53   การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
  08 ก.ย. 2557 13:19   แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557 รายละเอียด
  14 ส.ค. 2557 08:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
  14 ส.ค. 2557 08:24   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
  14 ส.ค. 2557 08:19   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
  04 ก.ค. 2557 07:52   รายงานการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share