ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
22 ธ.ค. 2557
เวลา   หัวข้อข่าว  
08:42:05   25 ธันวาคม 2557 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS รายละเอียด
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 71 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  19 ธ.ค. 2557 08:47   25 ธันวาคม 2557 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS รายละเอียด
  15 ธ.ค. 2557 17:11   ขอแจ้งเตือนระยะเวลาการแลกเปลี่ยนหุ้น รายละเอียด
  21 พ.ย. 2557 17:17   หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
  18 พ.ย. 2557 19:09   รายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6ข) รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 12:46   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  14 พ.ย. 2557 12:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557(สอบทานแล้ว) รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 12:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(สอบทาน) รายละเอียด
  20 ต.ค. 2557 22:01   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 4/4 รายละเอียด
  20 ต.ค. 2557 22:01   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 3/4 รายละเอียด
  20 ต.ค. 2557 22:00   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 2/4 รายละเอียด
  20 ต.ค. 2557 22:00   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 69/247-1) ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 1/4 รายละเอียด
  20 ต.ค. 2557 21:59   แบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) (แก้ไข) รายละเอียด
  29 ส.ค. 2557 12:44   งบการเงินครึ่งปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
  29 ส.ค. 2557 12:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557(ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  29 ส.ค. 2557 12:41   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)(ตรวจสอบ) รายละเอียด
  24 มิ.ย. 2557 18:05   การแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียด
  16 พ.ค. 2557 13:05   แจ้งการจัดตั้งบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  15 พ.ค. 2557 17:19   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557(สอบทาน) ZIP
  15 พ.ค. 2557 17:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
  15 พ.ค. 2557 17:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)(สอบทาน) รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share