ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 73 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  08 ส.ค. 2557 19:04   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2557 รายละเอียด
  08 ส.ค. 2557 19:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
  08 ส.ค. 2557 19:03   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
  16 มิ.ย. 2557 08:51   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5) รายละเอียด
  09 พ.ค. 2557 18:19   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
  09 พ.ค. 2557 18:18   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1/2557 รายละเอียด
  09 พ.ค. 2557 18:17   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  09 พ.ค. 2557 18:14   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
  09 พ.ค. 2557 18:11   แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงเรื่องการต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
  08 พ.ค. 2557 12:12   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
  29 เม.ย. 2557 17:58   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เรื่องการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 รายละเอียด
  10 เม.ย. 2557 17:32   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
  27 มี.ค. 2557 22:13   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข Template) รายละเอียด
  27 มี.ค. 2557 20:18   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
  25 มี.ค. 2557 17:38   แจ้งแก้ไขการพิมพ์ผิดในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557 รายละเอียด
  24 มี.ค. 2557 17:47   แจ้งผลการการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
  03 มี.ค. 2557 19:38   การเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพิ่มเติมรายงานประจำปี 2556 รายละเอียด
  27 ก.พ. 2557 12:33   แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการดาวเทียมไทยคม 7 รายละเอียด
  26 ก.พ. 2557 17:16   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม รายละเอียด
  21 ก.พ. 2557 17:45   มติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญประจำปี 2557 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share