ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTCL : บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,012    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 48.43    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,395    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 95.42    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  TOYO ENGINEERING CORPORATION 124,800,000 22.29
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,643,459 9.04
3.  บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด 38,634,900 6.90
4.  CHIYODA CORPORATION 33,600,000 6.00
5.  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 18,400,000 3.29
6.  MR.HIRONOBU IRIYA 15,661,134 2.80
7.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,953,261 1.78
8.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 9,718,339 1.74
9.  นายทิวา จารึก 6,646,600 1.19
10.  BSI SA 5,795,200 1.03
11.  น.ส.กรรติกา ตันธุวนิตย์ 5,658,041 1.01
12.  นางสุรัตนา ตฤณรตนะ 5,655,948 1.01
13.  กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล 5,529,962 0.99
14.  นายพิริยะ ว่องพยาบาล 5,194,000 0.93
15.  นางนิจพร จรณะจิตต์ 4,847,207 0.87
16.  กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ 4,556,169 0.81
17.  นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล 4,251,000 0.76
18.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,690,019 0.66
19.  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์ 3,147,000 0.56
20.  กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ 2,989,305 0.53
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share