ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 26,072    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 76.23    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/09/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 22,513    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 74.94    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 722,941,958 21.30
2.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 392,899,100 11.58
3.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 392,899,100 11.58
4.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 255,051,506 7.51
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 172,383,200 5.08
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,039,909 3.89
7.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 105,709,200 3.11
8.  บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 82,367,800 2.43
9.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 73,795,578 2.17
10.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 47,921,083 1.41
11.  CHASE NOMINEES LIMITED 1 44,521,227 1.31
12.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 41,034,500 1.21
13.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 38,242,100 1.13
14.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 30,063,519 0.89
15.  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 27,547,200 0.81
16.  CHASE NOMINEES LIMITED 137 26,459,694 0.78
17.  GIC PRIVATE LIMITED - C 23,918,000 0.70
18.  CHASE NOMINEES LIMITED 47 22,995,019 0.68
19.  NORTRUST NOMINEES LTD. 22,762,352 0.67
20.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 20,534,506 0.60
21.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5 20,128,400 0.59
22.  CHASE NOMINEES LIMITED 19,898,200 0.59
23.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 19,125,101 0.56
24.  CHASE NOMINEES LIMITED 46 19,000,401 0.56
25.  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) 18,608,950 0.55
26.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 17,072,400 0.50
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share