ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 26,072    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 76.23    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 29,189    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 74.98    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 722,941,958 21.30
2.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 392,899,100 11.58
3.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 392,899,100 11.58
4.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 247,244,640 7.28
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 172,075,040 5.07
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 130,944,178 3.86
7.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 126,840,200 3.74
8.  บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 82,367,800 2.43
9.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 55,685,521 1.64
10.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 53,049,859 1.56
11.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 44,585,500 1.31
12.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 42,522,551 1.25
13.  CHASE NOMINEES LIMITED 1 39,253,727 1.16
14.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 36,081,400 1.06
15.  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 33,009,200 0.97
16.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 26,480,552 0.78
17.  CHASE NOMINEES LIMITED 137 25,518,294 0.75
18.  GIC PRIVATE LIMITED - C 22,013,700 0.65
19.  CHASE NOMINEES LIMITED 188 21,981,219 0.65
20.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 20,454,935 0.60
21.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5 19,282,500 0.57
22.  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) 17,538,950 0.52
23.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED 17,246,769 0.51
24.  CHASE NOMINEES LIMITED 17,067,500 0.50
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share