ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 50,817    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 48.85    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/09/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 38,892    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 84.25    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.11
2.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 212,730,000 7.45
3.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 212,730,000 7.45
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 148,267,992 5.19
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 53,937,301 1.89
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 46,772,185 1.64
7.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 42,489,245 1.49
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,663,690 0.86
9.  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 23,647,600 0.83
10.  NORTRUST NOMINEES LTD. 22,204,556 0.78
11.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,269,900 0.74
12.  GIC PRIVATE LIMITED - C 18,357,000 0.64
13.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 16,918,533 0.59
14.  EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 15,379,600 0.54
15.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 14,812,838 0.52
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share