ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PICNI : บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,016    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 12.22    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/10/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,904    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 16.83    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 355,000,000 17.75
2.  นายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์ 284,709,574 14.24
3.  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 283,290,000 14.16
4.  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 142,027,069 7.10
5.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 132,000,000 6.60
6.  นายพิศาล พุ่มพันธุ์ม่วง 84,987,142 4.25
7.  Verwaltungs-UND Privat-Bank Aktiengesellschaft 71,000,000 3.55
8.  นายวัชริศวร์ พงษ์พานิช 59,214,000 2.96
9.  นายธานินทร วรกุลเสถียร 57,607,017 2.88
10.  น.ส.มนตร์ลดา พงษ์พานิช 39,476,000 1.97
11.  นายสมชาย เบญจรงคกุล 35,500,000 1.78
12.  นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 21,638,355 1.08
13.  นางประภา ศีตวรรัตน์ 21,300,000 1.07
14.  นายเกียรติ วิมลเฉลา 21,300,000 1.07
15.  นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 21,067,832 1.05
16.  น.ส.พิชญาดา ศิริธง 17,668,008 0.88
17.  นางนันทวัน มัสยวาณิช 14,200,000 0.71
18.  น.ส.พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย 14,200,000 0.71
19.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 14,200,000 0.71
20.  Mayweather Group Inc. 14,200,000 0.71
21.  นายรณสิทธิ ภุมมา 13,705,694 0.69
22.  นางราณี เอื้อทวีกุล 10,150,636 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share