ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PAE : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,774    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 95.51    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/10/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,647    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.59    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นางเยาวณี นิรันดร 100,000,000 3.66
2.  นายแสวง ศิริจันทโรภาส 100,000,000 3.66
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,763,600 3.44
4.  นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 86,300,000 3.16
5.  นายธีระวุฒิ สู่สุข 74,900,000 2.74
6.  นางจินตนา กาวีวงศ์ 67,482,750 2.47
7.  นายเชิญพร เต็งอำนวย 60,000,000 2.20
8.  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 40,000,000 1.47
9.  นายวราวุธ ยันต์เจริญ 37,300,000 1.37
10.  นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์ 34,000,000 1.25
11.  นายอัชดา เกษรศุกร์ 30,800,000 1.13
12.  นายปฏิญญา เทวอักษร 30,300,000 1.11
13.  นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช 30,000,000 1.10
14.  นายวรพล ทังสมบัติ 27,515,000 1.01
15.  นายพิชัย กัญจนาภรณ์ 27,000,000 0.99
16.  น.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์ 23,830,000 0.87
17.  บริษัท เอ็มอาร์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด 22,133,288 0.81
18.  นางวิภาวดี จิรรัตนชล 22,000,000 0.81
19.  นายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน 21,210,000 0.78
20.  นายบุญฤทธิ์ เรืองวณิช 20,000,000 0.73
21.  น.ส.จุรีพร กวีวิโรจน์กุล 20,000,000 0.73
22.  น.ส.มารยาท ตรีวิมล 17,850,000 0.65
23.  นายธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์ 15,105,800 0.55
24.  นางอโนทัย ทรงไท 15,005,000 0.55
25.  นายไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ 15,000,000 0.55
26.  นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี 14,400,000 0.53
27.  นางนิภา ชลสายพันธ์ 14,100,000 0.52
28.  น.ส.อนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา 14,000,000 0.51
29.  MR.TAK SENG CHEUNG 13,673,300 0.50
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share