ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ESTAR-F : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,212    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 39.83    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,365    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 56.51    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 2,192,260,984 43.65
2.  บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 513,000,000 10.21
3.  บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 279,212,609 5.56
4.  นายกฤตย์ รัตนรักษ์ 131,058,500 2.61
5.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 68,200,000 1.36
6.  นายทวี หาญไกรวิไลย์ 66,100,000 1.32
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,821,660 1.01
8.  บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด 42,923,612 0.85
9.  บริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 42,000,000 0.84
10.  นายวิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 37,000,000 0.74
11.  นายวนิช เดชานุเบกษา 33,656,300 0.67
12.  MR.WILLIAM CHENG 28,000,000 0.56
13.  นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ 26,000,000 0.52
14.  น.ส.อานา นิธิรักษา 25,647,000 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share