ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CIG : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,502    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 79.25    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,458    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.43    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 81,577,200 9.43
2.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 47,400,000 5.48
3.  นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 30,500,000 3.53
4.  นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 26,500,000 3.06
5.  นางอลิสา แสงน้อย 23,539,100 2.72
6.  นายไพโรตร์ แสงน้อย 22,342,300 2.58
7.  น.ส.พนม วงศ์ประดิษฐ์ 22,145,500 2.56
8.  นายเขตต์ เจียรนัยศิลาวงศ์ 21,796,300 2.52
9.  นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล 20,000,000 2.31
10.  นายพาโชค จันทร์พิทักษ์ 19,400,000 2.24
11.  นางอารยา ตันธนสิน 15,000,000 1.73
12.  นายอังกูร เทพสาสน์กุล 13,551,200 1.57
13.  นายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล 13,274,400 1.54
14.  นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ 13,000,000 1.50
15.  นายธีระ พุ่มเสนาะ 12,000,000 1.39
16.  นายชูรินทร์ ถิรางกูร 9,570,900 1.11
17.  นายไพโรจน์ เตชดนัย 9,500,000 1.10
18.  นายสุทธินันท์ ประทีปพวงรัตน 8,332,800 0.96
19.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,184,641 0.95
20.  น.ส.หล้า มะโนจิตร 8,043,700 0.93
21.  นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล 6,514,000 0.75
22.  นายฤทธิ์ณรงค์ คุณวัฒนาการ 6,000,000 0.69
23.  นายสุรจิตต์ ปานจันทร์ 5,456,100 0.63
24.  นายวงษ์สวัสดิ์ วงษ์สว่าง 4,800,000 0.56
25.  นายมาณพ ก่อธรรมฤทธิ์ 4,600,000 0.53
26.  นายพูนศักดิ์ ทองเสวต 4,558,900 0.53
27.  น.ส.นิลวรรณ อุไรไพรวัน 4,500,000 0.52
28.  นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช 4,444,400 0.51
29.  นายสรรพาวุฒิ สุวรรณพงษ์ 4,409,300 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share