ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,690    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 35.06    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,260    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายสุวิน ไกรภูเบศ 97,000,000 32.33
2.  นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 38,749,800 12.92
3.  นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 12,500,000 4.17
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,822,686 3.61
5.  นางทุเรียน ศรียงค์ 9,934,200 3.31
6.  CHASE NOMINEES LIMITED 50 8,766,500 2.92
7.  CHASE NOMINEES LIMITED 4 8,561,800 2.85
8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 7,413,700 2.47
9.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 6,108,200 2.04
10.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 5,258,000 1.75
11.  นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล 4,409,000 1.47
12.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 4,014,600 1.34
13.  นายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล 4,010,000 1.34
14.  นายปรัชญา เลวัน 3,500,000 1.17
15.  นางมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ 3,000,000 1.00
16.  น.ส.ศรินธร ตระการพฤกษ์ 2,526,100 0.84
17.  นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 2,363,300 0.79
18.  นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 2,300,000 0.77
19.  นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร 2,190,000 0.73
20.  นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 2,180,200 0.73
21.  น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ 2,125,000 0.71
22.  นายอรรถพล ธรรมานนท์ 1,888,888 0.63
23.  นายคมสันต์ ทรงวุฒิวิชัย 1,831,300 0.61
24.  น.ส.มาลี กิตติชูโชติ 1,530,000 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share