ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BAT-3K : บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 21/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 928    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 37.03    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,035    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 59.46    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายวีรวิน ขอไพบูลย์ 2,145,600 10.73
2.  นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ 1,947,460 9.74
3.  MR.SOMI JOHNY ISSA MASSOUD 1,800,000 9.00
4.  น.ส.วีรวรรณ ขอไพบูลย์ 1,695,970 8.48
5.  นายกวี ขอไพบูลย์ 1,463,300 7.32
6.  MRS.KATIA ABOUD ABD ELMASIH 1,400,000 7.00
7.  นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ 1,010,800 5.05
8.  MR.MIGHIL MASSOUD 1,000,000 5.00
9.  MR.PHILIP JOHNY ISSA MASSOUD 1,000,000 5.00
10.  นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 495,100 2.48
11.  น.ส.วีรวรรรณ ขอไพบูลย์ 410,400 2.05
12.  นายบรรยง อนรรฆธรรม 400,000 2.00
13.  นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ 347,100 1.74
14.  MR.KENNETH RUDY KAMON 339,000 1.70
15.  นายฐิติพงศ์ เศรษฐลิขิต 268,500 1.34
16.  นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 240,400 1.20
17.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 213,200 1.07
18.  นายชาญชัย พลธนะวสิทธิ์ 202,800 1.01
19.  น.ส.ปรารถนา ดำรงเกียรติเวช 151,000 0.76
20.  นายสัณห์ ดำรงเกียรติเวช 151,000 0.76
21.  น.ส.ขนิษฐา ดำรงเกียรติเวช 151,000 0.76
22.  นายสุทธิพงษ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ 134,600 0.67
23.  นางนลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ 131,800 0.66
24.  นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 109,700 0.55
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share