หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
     
 
หลักทรัพย์
ระดับ
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
ระดับ 1: Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABICO ABICO-F บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 12 ก.พ. 2558 03 มี.ค. 2558
ACAP ACAP-F บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
AEC AEC-F บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
AEC-W2 - บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
AGE AGE-F บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 06 มี.ค. 2558
AJD-W1 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม รุ่นที่ 1 16 ก.พ. 2558 06 มี.ค. 2558
AJD-W2 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม รุ่นที่ 2 16 ก.พ. 2558 06 มี.ค. 2558
AJP AJP-F บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
AJP-W1 - บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
AMANAH AMANAH-F บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
APCS APCS-F บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
BKD BKD-F บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
BKD-W1 - บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
BRR BRR-F บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
CHOW CHOW-F บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
CI CI-F บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
CIG CIG-F บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
CKP CKP-F บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
CMO CMO-F บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 20 ก.พ. 2558 12 มี.ค. 2558
CMO-W1 - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 20 ก.พ. 2558 12 มี.ค. 2558
COLOR COLOR-F บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
COLOR-W1 - บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
CWT CWT-F บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
CWT-W2 - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
CYBER CYBER-F บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
CYBER-W1 - บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 1 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
E E-F บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ECF ECF-F บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
ECF-W1 - บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 23 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
EMC EMC-F บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
EMC-W4 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
E-W1 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
E-W2 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
E-W3 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
E-W4 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รุ่นที่ 4 16 ก.พ. 2558 06 มี.ค. 2558
FANCY FANCY-F บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) 11 ก.พ. 2558 03 มี.ค. 2558
FOCUS FOCUS-F บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
FPI FPI-F บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
FSMART FSMART-F บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
FVC FVC-F บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
GENCO GENCO-F บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
GENCO-W1 - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
HYDRO HYDRO-F บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ITD ITD-F บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
KTP KTP-F บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 20 ก.พ. 2558 12 มี.ค. 2558
MLINK MLINK-F บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
MONO MONO-F บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
MONO-W1 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
MPG MPG-F บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
NBC NBC-F บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
NBC-W1 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
NCL NCL-F บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
NINE NINE-F บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 11 ก.พ. 2558 03 มี.ค. 2558
NINE-W1 - บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 11 ก.พ. 2558 03 มี.ค. 2558
NPP NPP-F บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
NPP-W1 - บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
NUSA NUSA-F บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
NUSA-W1 - บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
NUSA-W2 - บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 16 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
OCEAN OCEAN-F บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
OCEAN-W1 - บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
PDI PDI-F บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
PE PE-F บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
PLE PLE-F บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
PLE-W2 - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
PRECHA PRECHA-F บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
PRINC PRINC-F บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
PRINC-W1 - บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
PSTC PSTC-F บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 27 ก.พ. 2558
RCI RCI-F บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
RCI-W1 - บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
RICH RICH-F บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 24 ก.พ. 2558 16 มี.ค. 2558
RPC RPC-F บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
RWI RWI-F บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
S S-F บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
SEAOIL SEAOIL-F บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
SIAM SIAM-F บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
SMM SMM-F บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
SPPT SPPT-F บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
STAR STAR-F บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
STAR-W2 - บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
SUSCO-W1 - บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
TFI TFI-F บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) 02 ก.พ. 2558 13 มี.ค. 2558
TH TH-F บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
THANA THANA-F บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TH-W1 - บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
TIES TIES-F บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TIES-W2 - บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TPCH TPCH-F บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
TPIPL TPIPL-F บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
TRT TRT-F บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TRT-W2 - บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่2 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TSF TSF-F บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TSF-W2 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TSF-W3 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
TSR TSR-F บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
UAC UAC-F บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
UAC-W1 - บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
UMS UMS-F บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
UREKA UREKA-F บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
UWC UWC-F บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) 27 ก.พ. 2558 19 มี.ค. 2558
UWC-W1 - บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 27 ก.พ. 2558 19 มี.ค. 2558
VTE VTE-F บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
VTE-W1 - บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
WIIK WIIK-F บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558

ระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
KC KC-F บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 10 ก.พ. 2558 02 มี.ค. 2558
TAKUNI - บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
TPOLY TPOLY-F บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 2558 27 ก.พ. 2558

ระดับ 3: ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ
- Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
- ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
- ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share