หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน
     
 
หลักทรัพย์
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABC ABC-F บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
ACD ACD-F บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 01 ก.ย. 2557 10 ต.ค. 2557
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 26 ก.ย. 2557
AJP AJP-F บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) 25 ส.ค. 2557 03 ต.ค. 2557
BKD BKD-F บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) 08 ก.ย. 2557 17 ต.ค. 2557
BMCL BMCL-F บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
CHUO CHUO-F บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
CKP CKP-F บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
CSS CSS-F บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 08 ก.ย. 2557 17 ต.ค. 2557
DIMET DIMET-F บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 01 ก.ย. 2557 10 ต.ค. 2557
E E-F บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
EE EE-F บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
EIC EIC-F บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
EMC EMC-F บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 01 ก.ย. 2557 10 ต.ค. 2557
EVER EVER-F บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) 01 ก.ย. 2557 10 ต.ค. 2557
GENCO GENCO-F บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 01 ก.ย. 2557 10 ต.ค. 2557
GUNKUL GUNKUL-F บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
KC KC-F บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
MILL-W2 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
MLINK MLINK-F บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
NUSA NUSA-F บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
PAE PAE-F บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
PF PF-F บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
RPC RPC-F บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
S S-F บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
SEAOIL SEAOIL-F บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
SOLAR SOLAR-F บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 25 ส.ค. 2557 03 ต.ค. 2557
SPVI SPVI-F บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
SST SST-F บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 01 ก.ย. 2557 10 ต.ค. 2557
SUPER SUPER-F บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) 25 ส.ค. 2557 03 ต.ค. 2557
SUPER-W1 - บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 1 08 ก.ย. 2557 17 ต.ค. 2557
TAKUNI - บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 01 ก.ย. 2557 10 ต.ค. 2557
TCC TCC-F บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
TFI TFI-F บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) 08 ก.ย. 2557 17 ต.ค. 2557
TH TH-F บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 18 ส.ค. 2557 26 ก.ย. 2557
VIH VIH-F บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 25 ส.ค. 2557 03 ต.ค. 2557
XO XO-F บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557