หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน
     
 
หลักทรัพย์
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
IFEC IFEC-F บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 17 มี.ค. 2557 25 เม.ย. 2557
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 เม.ย. 2557 23 พ.ค. 2557
TCC TCC-F บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 เม.ย. 2557 23 พ.ค. 2557
TSF TSF-F บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) 10 มี.ค. 2557 18 เม.ย. 2557
TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 16 เม.ย. 2557 23 พ.ค. 2557