หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน
     
 
หลักทรัพย์
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABC ABC-F บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
ACD ACD-F บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
AQ AQ-F บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
BGT BGT-F บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
BMCL BMCL-F บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
CEI CEI-F บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
CGD CGD-F บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
CHUO CHUO-F บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
CIG CIG-F บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
CKP CKP-F บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
COLOR COLOR-F บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
CWT CWT-F บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
CYBER CYBER-F บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
DNA DNA-F บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
E E-F บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
EE EE-F บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
EIC EIC-F บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
EMC EMC-F บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
FOCUS FOCUS-F บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
FVC FVC-F บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
GENCO GENCO-F บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
GUNKUL GUNKUL-F บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
IFEC IFEC-F บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
KC KC-F บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
KTP KTP-F บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
MILL MILL-F บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
MILL-W2 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
MLINK MLINK-F บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
NIPPON NIPPON-F บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
NUSA NUSA-F บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
PAE PAE-F บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
PE PE-F บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
PF PF-F บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
PRECHA PRECHA-F บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
PRINC PRINC-F บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
RICH RICH-F บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
RPC RPC-F บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
S S-F บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
SEAOIL SEAOIL-F บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
SLC SLC-F บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
SMART SMART-F บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
SOLAR SOLAR-F บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
SPVI SPVI-F บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 15 ก.ย. 2557 24 ต.ค. 2557
SST SST-F บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
SUPER SUPER-F บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
TAKUNI - บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
TCC TCC-F บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557
TGPRO TGPRO-F บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
TH TH-F บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
THANA THANA-F บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
TIES TIES-F บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
TMI TMI-F บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 13 ต.ค. 2557 21 พ.ย. 2557
TPOLY TPOLY-F บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 06 ต.ค. 2557 14 พ.ย. 2557
WIIK WIIK-F บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) 29 ก.ย. 2557 07 พ.ย. 2557
XO XO-F บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) 22 ก.ย. 2557 31 ต.ค. 2557