หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน
     
 
หลักทรัพย์
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABC ABC-F บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
ACAP ACAP-F บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
AIRA AIRA-F บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 21 ก.ค. 2557 29 ส.ค. 2557
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 16 มิ.ย. 2557 25 ก.ค. 2557
AQ AQ-F บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
BKD BKD-F บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
BTC BTC-F บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 07 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
EFORL EFORL-F บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 30 มิ.ย. 2557 08 ส.ค. 2557
EMC EMC-F บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
IFEC IFEC-F บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 23 มิ.ย. 2557 01 ส.ค. 2557
KC KC-F บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 07 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 07 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
MPG MPG-F บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) 21 ก.ค. 2557 29 ส.ค. 2557
NUSA NUSA-F บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 07 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
PAE PAE-F บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 21 ก.ค. 2557 29 ส.ค. 2557
PF PF-F บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 23 มิ.ย. 2557 01 ส.ค. 2557
SLC SLC-F บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 23 มิ.ย. 2557 01 ส.ค. 2557
TFD TFD-F บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 07 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
TFI TFI-F บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) 16 มิ.ย. 2557 25 ก.ค. 2557
TH TH-F บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 16 มิ.ย. 2557 25 ก.ค. 2557
TRUE TRUE-F บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 มิ.ย. 2557 25 ก.ค. 2557
TSF TSF-F บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) 30 มิ.ย. 2557 08 ส.ค. 2557
UV UV-F บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 16 มิ.ย. 2557 25 ก.ค. 2557
VIH VIH-F บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 07 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
VTE VTE-F บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 07 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
WIIK WIIK-F บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557