หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน
     
 
หลักทรัพย์
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABC ABC-F บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
ACAP ACAP-F บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
ADAM ADAM-F บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 13 ส.ค. 2557 19 ก.ย. 2557
AIRA AIRA-F บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 21 ก.ค. 2557 29 ส.ค. 2557
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 13 ส.ค. 2557 19 ก.ย. 2557
AQ AQ-F บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
BKD BKD-F บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
BMCL BMCL-F บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2557 05 ก.ย. 2557
CKP CKP-F บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2557 05 ก.ย. 2557
EE EE-F บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2557 05 ก.ย. 2557
EMC EMC-F บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
IFEC IFEC-F บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 13 ส.ค. 2557 19 ก.ย. 2557
LIVE LIVE-F บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2557 05 ก.ย. 2557
MPG MPG-F บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) 21 ก.ค. 2557 29 ส.ค. 2557
PAE PAE-F บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 21 ก.ค. 2557 29 ส.ค. 2557
RASA RASA-F บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2557 05 ก.ย. 2557
RPC RPC-F บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2557 05 ก.ย. 2557
SLC SLC-F บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 13 ส.ค. 2557 19 ก.ย. 2557
TCC TCC-F บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2557 05 ก.ย. 2557
TH TH-F บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 18 ส.ค. 2557 26 ก.ย. 2557
TMI TMI-F บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 04 ส.ค. 2557 12 ก.ย. 2557
WIIK WIIK-F บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) 14 ก.ค. 2557 22 ส.ค. 2557