หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน
     
 
หลักทรัพย์
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABC ABC-F บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
ACD ACD-F บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
AEC AEC-F บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
AEC-W2 - บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557
BSM BSM-F บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) 27 ต.ค. 2557 04 ธ.ค. 2557
CCN CCN-F บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
CEN CEN-F บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
CGD CGD-F บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557
CGD-W3 - บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
CGS CGS-F บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
CHOW CHOW-F บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
CIG CIG-F บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
CKP CKP-F บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
CSS CSS-F บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
E E-F บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
EE EE-F บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
EMC EMC-F บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
EVER EVER-F บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
FOCUS FOCUS-F บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
FSMART FSMART-F บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
GEL-W4 - บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 4 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
GENCO GENCO-F บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
GENCO-W1 - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
IFEC IFEC-F บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
KC KC-F บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
LIVE LIVE-F บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
LOXLEY-W - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นักลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
MACO-W1 - บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
MIDA MIDA-F บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
MILL-W2 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
NMG NMG-F บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
NPP NPP-F บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
PAE PAE-F บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
PAE-W1 - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
PCA PCA-F บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 27 ต.ค. 2557 04 ธ.ค. 2557
PLE-W2 - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
PRECHA PRECHA-F บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
PRINC PRINC-F บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
RCI RCI-F บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
RICH RICH-F บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557
RPC RPC-F บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
RWI RWI-F บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
SANKO SANKO-F บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 27 ต.ค. 2557 04 ธ.ค. 2557
SMM SMM-F บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
SPA SPA-F บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
SST SST-F บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
SUPER SUPER-F บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557
SVOA - บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 27 ต.ค. 2557 04 ธ.ค. 2557
TAKUNI - บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
TEAM TEAM-F บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
TFI TFI-F บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) 27 ต.ค. 2557 04 ธ.ค. 2557
TIES TIES-F บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2557 28 พ.ย. 2557
TIES-W2 - บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
TSE TSE-F บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
TWZ TWZ-F บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
UWC UWC-F บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
VTE VTE-F บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
VTE-W1 - บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
WAT WAT-F บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) 03 พ.ย. 2557 12 ธ.ค. 2557
WIN WIN-F บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) 27 ต.ค. 2557 04 ธ.ค. 2557
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share