หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
     
 
หลักทรัพย์
ระดับ
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
ระดับ 1: Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABC ABC-F บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
ACD ACD-F บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
ACD-W2 - บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิม 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
AGE AGE-F บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 14 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558
AJD-W1 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม รุ่นที่ 1 14 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558
AJP AJP-F บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
AJP-W1 - บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
AMANAH AMANAH-F บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
AUCT AUCT-F บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 22 ม.ค. 2558 11 ก.พ. 2558
BGT BGT-F บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 21 ม.ค. 2558 10 ก.พ. 2558
BMCL BMCL-F บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
BROCK BROCK-F บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) 20 ม.ค. 2558 09 ก.พ. 2558
BSM BSM-F บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
BSM-W1 - บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
CCN CCN-F บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
CEN CEN-F บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 05 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558
CEN-W3 - บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3 05 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558
CHOW CHOW-F บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
CI CI-F บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
CIG CIG-F บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
CKP CKP-F บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
CYBER CYBER-F บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
CYBER-W1 - บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 1 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
E E-F บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ECF ECF-F บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
ECF-W1 - บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
EE EE-F บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
E-W1 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
E-W2 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
E-W3 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
FSMART FSMART-F บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
GENCO GENCO-F บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 28 ม.ค. 2558 17 ก.พ. 2558
GENCO-W1 - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 28 ม.ค. 2558 17 ก.พ. 2558
HYDRO HYDRO-F บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
JTS JTS-F บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 20 ม.ค. 2558 09 ก.พ. 2558
KCM KCM-F บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
KIAT KIAT-F บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
KTP KTP-F บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
MILL MILL-F บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 05 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558
MILL-W2 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 05 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558
ML ML-F บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 22 ม.ค. 2558 11 ก.พ. 2558
MONO MONO-F บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
MONO-W1 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
MTLS MTLS-F บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 06 ก.พ. 2558
NCL NCL-F บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
OCEAN OCEAN-F บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
OCEAN-W1 - บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
PE PE-F บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
POLAR POLAR-F บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
POLAR-W1 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
POLAR-W2 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 12 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558
PPS PPS-F บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
PRECHA PRECHA-F บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12 ม.ค. 2558 30 ม.ค. 2558
PRINC PRINC-F บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
PRINC-W1 - บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
PSTC PSTC-F บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 07 ม.ค. 2558 06 ก.พ. 2558
RICH RICH-F บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
RPC RPC-F บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 15 ม.ค. 2558 04 ก.พ. 2558
RS RS-F บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
SPA SPA-F บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
TCC TCC-F บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
TCC-W2 - บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
TCC-W3 - บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
TCC-W4 - บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558
TCMC TCMC-F บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
TCMC-W1 - บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
TFD TFD-F บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
TFD-W2 - บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
TFD-W3 - บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ครั้งที่ 3 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
TIES TIES-F บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
TIES-W2 - บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 22 ธ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558
TLUXE TLUXE-F บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
TLUXE-W2 - บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 13 ม.ค. 2558 02 ก.พ. 2558
TPCH TPCH-F บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 19 ม.ค. 2558 27 ก.พ. 2558
TPOLY TPOLY-F บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558
UREKA UREKA-F บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
VTE VTE-F บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
VTE-W1 - บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
WIIK WIIK-F บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) 29 ธ.ค. 2557 06 ก.พ. 2558

ระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
KC KC-F บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 20 ม.ค. 2558 09 ก.พ. 2558

ระดับ 3: ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ
- Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
- ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
- ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share