หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
     
 
หลักทรัพย์
ระดับ
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
ระดับ 1: Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ABC ABC-F บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
ABC-W1 - บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
ACAP ACAP-F บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
ACD ACD-F บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
ACD-W2 - บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิม 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
AGE AGE-F บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 16 มี.ค. 2558 03 เม.ย. 2558
AIE AIE-F บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
AJD AJD-F บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
AJD-W1 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม รุ่นที่ 1 09 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
AJD-W2 - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม รุ่นที่ 2 09 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
AJP AJP-F บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
AJP-W1 - บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 09 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
APCS APCS-F บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
BGT BGT-F บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
BIG BIG-F บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
BMCL BMCL-F บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
BRR BRR-F บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
CHOW CHOW-F บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
CMO CMO-F บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 30 เม.ย. 2558
CMO-W1 - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 มี.ค. 2558 30 เม.ย. 2558
COLOR COLOR-F บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
COLOR-W1 - บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
FANCY FANCY-F บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) 25 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
FOCUS FOCUS-F บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
FPI FPI-F บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
GENCO GENCO-F บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
GENCO-W1 - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
GL-W3 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
HYDRO HYDRO-F บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
IFEC IFEC-F บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 30 เม.ย. 2558
IFEC-W1 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 มี.ค. 2558 30 เม.ย. 2558
ITD ITD-F บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 16 มี.ค. 2558 03 เม.ย. 2558
KCM KCM-F บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
KTP KTP-F บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 2558 02 เม.ย. 2558
LOXLEY-W - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นักลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
MILL MILL-F บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
MILL-W2 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
MILL-W3 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 3 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
MLINK-W1 - บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 23 มี.ค. 2558 30 เม.ย. 2558
MPG MPG-F บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
NBC NBC-F บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
NBC-W1 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
NINE NINE-F บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 25 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
NINE-W1 - บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 25 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
NMG NMG-F บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12 มี.ค. 2558 01 เม.ย. 2558
NMG-W3 - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 12 มี.ค. 2558 01 เม.ย. 2558
PACE PACE-F บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
PAF PAF-F บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
PDI PDI-F บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
PICO PICO-F บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2558
PLANB PLANB-F บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
POLAR POLAR-F บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
POLAR-W2 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
PSTC PSTC-F บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
RCI RCI-F บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
RCI-W1 - บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
RPC RPC-F บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
S11 S11-F บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
SAMCO SAMCO-F บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
SANKO SANKO-F บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 มี.ค. 2558 01 เม.ย. 2558
SEAOIL SEAOIL-F บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
SIAM SIAM-F บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
SPACK SPACK-F บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) 19 มี.ค. 2558 08 เม.ย. 2558
STAR STAR-F บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
STAR-W2 - บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
SUPER SUPER-F บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
SUPER-W1 - บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 1 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
SUPER-W2 - บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 2 09 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558
SUSCO-W1 - บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
TCC TCC-F บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
TCC-W2 - บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
TCC-W3 - บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
TCC-W4 - บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 16 มี.ค. 2558 24 เม.ย. 2558
TFD TFD-F บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TFD-W2 - บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TFD-W3 - บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ครั้งที่ 3 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TH TH-F บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
THANA THANA-F บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TH-W1 - บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
TPIPL TPIPL-F บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
TRC TRC-F บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TSF TSF-F บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TSF-W2 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TSF-W3 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TSR TSR-F บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
UAC UAC-F บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
UAC-W1 - บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
UMS UMS-F บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 23 ก.พ. 2558 03 เม.ย. 2558
UREKA UREKA-F บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 30 เม.ย. 2558
UWC UWC-F บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) 20 มี.ค. 2558 09 เม.ย. 2558
UWC-W1 - บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 20 มี.ค. 2558 09 เม.ย. 2558
WIIK WIIK-F บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) 16 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558

ระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
CWT CWT-F บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 มี.ค. 2558 03 เม.ย. 2558
CWT-W2 - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 10 มี.ค. 2558 03 เม.ย. 2558
KC KC-F บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 24 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558
TAKUNI - บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 ก.พ. 2558 27 มี.ค. 2558
TPOLY TPOLY-F บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 23 มี.ค. 2558 10 เม.ย. 2558

ระดับ 3: ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ
- Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
- ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
- ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share