หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน
     
 
หลักทรัพย์
จากวันที่ Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
  *โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)
หลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ในประเทศ ต่างด้าว
AEC AEC-F บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
AEC-W2 - บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
BGT BGT-F บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
BKD BKD-F บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
BKD-W1 - บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
BSM BSM-F บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
BSM-W1 - บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
CBG CBG-F บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
CEN CEN-F บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
CGD-W3 - บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
CGS CGS-F บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
CHOW CHOW-F บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
CKP CKP-F บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
CYBER CYBER-F บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
E E-F บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
EE EE-F บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
FSMART FSMART-F บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
GBX GBX-F บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
GEL-W4 - บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 4 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
GENCO GENCO-F บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
GENCO-W1 - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
GRAMMY GRAMMY-F บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
IFEC IFEC-F บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
ITD ITD-F บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
LIVE LIVE-F บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
MACO-W1 - บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
MAX MAX-F บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
MIDA MIDA-F บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
MILL-W2 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
MLINK MLINK-F บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
MTLS MTLS-F บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
NBC NBC-F บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
NBC-W1 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ครั้งที่ 1 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
NCL NCL-F บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
NMG NMG-F บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
NOK NOK-F บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
NPP NPP-F บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
NPP-W1 - บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 08 ธ.ค. 2557 16 ม.ค. 2558
PAE PAE-F บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
PAE-W1 - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
PE PE-F บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
PLE-W2 - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
PRECHA PRECHA-F บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
PRINC PRINC-F บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
RICH RICH-F บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
RWI RWI-F บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
S S-F บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
SLC SLC-F บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
SMM SMM-F บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
SOLAR SOLAR-F บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
SPA SPA-F บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
TEAM TEAM-F บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
TFD TFD-F บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
TFD-W2 - บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 01 ธ.ค. 2557 09 ม.ค. 2558
TFI TFI-F บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
TH TH-F บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
TH-W1 - บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 15 ธ.ค. 2557 23 ม.ค. 2558
TIES-W2 - บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม 24 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557
TSE TSE-F บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2557 19 ธ.ค. 2557
TWZ TWZ-F บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
UWC UWC-F บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
VTE VTE-F บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
VTE-W1 - บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 17 พ.ย. 2557 26 ธ.ค. 2557
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share