ภาพกิจกรรมบจ./ผู้ออกหลักทรัพย์
     
 
ภาพกิจกรรมล่าสุด
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 

ปี       
ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
30 ธ.ค. 2554

gunkul.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ของบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. น้ำตาลครบุรี ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
30 ธ.ค. 2554

kbs.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณถกล ถวิลเติมทรัพย์  กรรมการผู้จัดการ ของบมจ. น้ำตาลครบุรี  (KBS) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
30 ธ.ค. 2554

lhbank_pic.jpg

ปวีณา  ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับคุณศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาศที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 เป็นครั้งแรก และในโอกาสที่ LHBANK ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ

 

 

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. ศุภาลัย ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET50
30 ธ.ค. 2554

spali.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ของบมจ. ศุภาลัย (SPALI) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ครั้งแรก ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET50 และดัชนี SETHD
30 ธ.ค. 2554

tpc.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณคเณศ ขาวจันทร์ กรรมการผู้จัดการ ของบมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 และดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET50
30 ธ.ค. 2554

bjc.jpg

ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 เป็นครั้งแรก โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

ตลท. แสดงความยินดีกับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ได้รับรางวัล Asia Talent Management Award 2011
26 ธ.ค. 2554

irpc_pic.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Asia Talent Management Award 2011 หนึ่งในรางวัลของ CNBC Asia Business Leaders Awards (CNBC ABLA) ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 

PPS แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
21 ธ.ค. 2554

img_6270.jpg

คุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร และคุณสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด แถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และแต่งตั้ง บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CHOW แถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)
08 ธ.ค. 2554

 

img_5684.jpg

รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองประธานคณะกรรมการ และคุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (CHOW) คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ CHOW และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ CHOW เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ CHOW มีกำหนดการเปิดจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 13 – 15 ธันวาคม นี้

บมจ.ไฮโดรเทค แถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ
02 ธ.ค. 2554

img_5546.jpg

คุณสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพิชัย คล่องพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) –HYDRO- คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ HYDRO และผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอของ HYDRO เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  HYDRO กำหนดเปิดจองซื้อ ในวันที่ 6-8 ธันวาคมนี้

งานเสวนา "Alternative Funding แหล่งทุนทางเลือกสู้วิกฤตอุทกภัย"
30 พ.ย. 2554

 

img_5329.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสถานีโทรทัศน์ Money Channel จัดเสวนาหัวข้อ “Alternative Funding แหล่งทุนทางเลือกสู้วิกฤตอุทกภัย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆร่วมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์และภาวะที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญหลังวิกฤตอุทกภัย รวมถึงให้ข้อมูลแหล่งเงินทุนจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) นำเสนอข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
29 พ.ย. 2554

img_5176.jpg

คุณสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) –HYDRO- คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการบริหาร บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ mai เยี่ยมชมกิจการบริษัท แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 2554

dsc_0679_resize.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CTECH) ณ จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณวิเชียร เอื้อสงวนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

บริษัท แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CTECH) ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการศึกษาและฝึกอบรมในระดับอาชีวะศึกษาในชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค โดยบริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2554 ที่ผ่านมา

ก.ล.ต.และ ตลท.ร่วมบรรยายความรู้ด้านตลาดทุนแก่สมาชิกสภาแห่งชาติ สปป.ลาว
07 พ.ย. 2554

seminar_for_lao_national_assembly.jpg

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณจรัมพร โชติกเสถียร ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณวัดทะนา ดาลาลอย เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว และ คุณเดดพูวัง มูลรัต ประธานตลาดหลักทรัพย์ลาว ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องตลาดทุน แก่สมาชิกสภาแห่งชาติ สปป.ลาว นำโดย ดร. สุวันเพ็ง บุปผานุวง ประธานคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ แผนงานและการเงิน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ณ นคร เวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนของสปป.ลาว

APCO แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
25 ต.ค. 2554

img_4627.jpg

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการ คุณชินการ สมะลาภา กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO)  คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ APCO และผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอของ APCO โดยมีคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 มีกำหนดเปิดจองซื้อ วันที่ 27-28 และ 31 ตุลาคม นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "CPR"
06 ต.ค. 2554

cpr.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล (CPR)โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณเคอิจิ วาตานาเบะ กรรมการผู้จัดการ คุณเอกกมล คังคะเกตุ กรรมการบริหาร และทีมงานของบริษัท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงงาน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "TIPCO"
06 ต.ค. 2554

tipco.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (TIPCO) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงงาน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการ Financial Instruments for Directors : FID 4/2011
04 ต.ค. 2554

fid4.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ จัดโครงการ Financial Instruments for Directors : FID 4/2011 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้แก่กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ maiโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิชา โตมานะ และ คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และมีคุณปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนให้การต้อนรับ      

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก
28 ก.ย. 2554

p1040780.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร. ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ และ คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน   บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำขอเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 28กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

 

เสวนา "จาก SMEs สู่ mai เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน"
27 ก.ย. 2554

 

img_4104_v1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “จาก SMEs สู่ mai เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนฯ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมงานเสวนากว่า 300 ราย

สัมมนา "เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน"
24 ก.ย. 2554

3626363336173617360936343607363336093627364036573609_pic.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับหนังสือพิมพ์รายวัน ทันหุ้น จัดสัมมนา “เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน” ในงานมหกรรมรวมพลคนทันหุ้น  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมวิวัฒน์ไชย  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (SORKON) คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ (CMO) และ คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล

ตลท.ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ PTT
22 ก.ย. 2554

ptt.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)

เสวนาหัวข้อ "RBC เอ็กซเรย์ธุรกิจประกัน วางฐานให้มั่นคง"
21 ก.ย. 2554

 

desktop3.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเสวนาหัวข้อ “RBC เอ็กซเรย์ธุรกิจประกัน วางฐานให้มั่นคง” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าใจและสามารถประเมินสถานการณ์ของบริษัทต่ออุตสาหกรรมรวม และสร้างความพร้อมให้แก่ธุรกิจกลุ่มประกันในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท โตเกียว มารีน ศรีเมือง ประกันภัย จำกัด และ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีบริษัทสนใจร่วมงานสัมมนาจำนวนกว่า 120 คน

Lunch Talk with ICT CEO และ Focus Group Training
20 ก.ย. 2554

 

img_3910.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด (PWC) จัดงาน Lunch Talk with ICT CEO และ Focus Group Trainingสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคุณวารุณี ปรีดานนท์ Partner PWC ร่วมเป็นวิทยากร ในการนี้คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

APCS แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ
19 ก.ย. 2554

 

img_3873.jpg

คุณอภิชาติ การุณกรสกุล  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS) คุณณัฐรินทร์ ตาลทอง ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ APCS และผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอของ APCS เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 โดยมีกำหนดเปิดจองซื้อ วันที่ 21-23 กันยายน นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อส่งเสริมการแข่งขันสู่ภูมิภาค
18 ก.ย. 2554

top_ex.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกว่า 40 บริษัท ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการเสริมศักยภาพบริษัทจดทะเบียนสำหรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคในงาน TOP EXECUTIVES’ NETWORKING 2011 : ENHANCING COMPETITIVENESS เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา

หนึ่งเดียวใน mai
14 ก.ย. 2554

brook.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชาญ บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร และคุณเอนก กมลเนตร รองประธานบริหาร บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) เนื่องในโอกาสที่ BROOK เป็นบริษัทเดียวใน mai ที่เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Best Under a Billion ประจำปี 2554 จากนิตยสาร Forbes Asia

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับบมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT)
13 ก.ย. 2554

ait.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) ที่เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Best Under a Billion ประจำปี 2554 จากนิตยสาร Forbes Asia

บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO)แถลงข่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
12 ก.ย. 2554

 

img_3641.jpg

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

APCO - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสมุนไพรธรรมชาติครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่าย ในทุกช่องทางทั้งในและต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับบมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS)
12 ก.ย. 2554

robins.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS) ที่เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Best Under a Billion ประจำปี 2554 จากนิตยสาร Forbes Asia

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับบมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)
12 ก.ย. 2554

ptl.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL) ที่เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Best Under a Billion ประจำปี 2554 จากนิตยสาร Forbes Asia

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับบมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง (BLS)
08 ก.ย. 2554

bls.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง (BLS) ที่เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Best Under a Billion ประจำปี 2554 จากนิตยสาร Forbes Asia

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "ALUCON"
08 ก.ย. 2554

alucon.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. อลูคอน (ALUCON) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Mr. Takaaki  Takeuchi กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงงาน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "SITHAI"
08 ก.ย. 2554

sithai.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (SITHAI) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ คุณปริญช์ ผลนิวาศ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงงานอมตะนคร จ. ชลบุรี

บมจ.ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ แถลงข่าว Rebranding และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเข้าจดทะเบียน
31 ส.ค. 2554

 

copyimg_2955.jpg

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (VIH) คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VIH ร่วมแถลงข่าวปรับโฉม (Rebranding) โรงพยาบาลศรีวิชัย สู่ “วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 31สิงหาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯและ 3 หน่วยงานพลังงาน
29 ส.ค. 2554

 

_mg_7826.jpg

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ และ 3 หน่วยงานหลักด้านพลังงาน ประกอบด้วย คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ คุณณรงค์ศักดิ์ กำมะเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ศ. กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมโครงการ Solar Farm
25 ส.ค. 2554

solar_farm.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เยี่ยมชมโครงการ Solar Farm บริษัท แอลโซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY) ตั้งอยู่ที่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพิบูล พิบูลธรรม กรรมการบริหารโครงการ พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554

บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น แถลงข่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
23 ส.ค. 2554

 

img_2879.jpg

 คุณอภิชาติ การุณกรสกุล  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS) คุณประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณประชิตพล หิมะทองคำ ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ  บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APCS  ร่วมแถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

APCS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Matching & Cold Forging) ที่ทำจากโลหะ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ 

เสวนา "ทุนต่อโอกาส โอกาสต่อทุน" ครั้งที่ 2
17 ส.ค. 2554

picture_101.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จัดเสวนา “ทุนต่อโอกาส โอกาสต่อทุน ครั้งที่  2 - ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์กับการวางแผนธุรกิจให้มีทิศทาง” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับเกียรติจากทีมที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นวิทยากร โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวน 25 บริษัท

กิจกรรม Opportunity Day งวด Q2/54 เริ่มแล้วตั้งแต่ 8 ส.ค. 54
08 ส.ค. 2554

opp_day_q22554.jpg

ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ให้การต้อนรับผู้บริหารบมจ. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) ซึ่งมาให้ข้อมูลผลการดำเนินงานงวด Q2/2554 ผ่านกิจกรรมบริษัท Live Opportunity Day Webcast โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.- 8 ก.ย. 54 โดยมีบริษัทเข้าร่วม 110 บริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดรวมกว่า 2.46 ล้านล้านบาท สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายและส่งคำถามถึงผู้เสนอข้อมูลได้โดยตรงเสมือนได้เข้าร่วมกิจกรรมจริง รวมทั้งเข้าชมรายการย้อนหลังได้ด้วยคุณภาพของเสียงที่คมชัดได้แล้ววันนี้ที่  www.set.or.th/oppday และ www.settrade.com/oppday และรับชมผ่าน Smart Phone (iPhone, iPod, iPad, Blackberry และ Android) 

สัมมนา "สร้างแต้มต่อธุรกิจประกัน กับ Internal Control"
04 ส.ค. 2554

 

desktop1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมธุรกิจประกันสู่ตลาดทุนหัวข้อ “สร้างแต้มต่อธุรกิจประกัน กับ Internal Control” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งก่อนและหลังการระดมทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย  Advisory Partner และ คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย Assurance Partner จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร และมีบริษัทสนใจร่วมงานสัมมนาจำนวน 115 คน

งานมหกรรมรวมพลคนทันหุ้น ครั้งที่ 4/2554
30 ก.ค. 2554

36263633361736173609363436193623361736143621358836093607363336093627364036573609.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับหนังสือพิมพ์รายวัน ทันหุ้น จัดสัมมนา “ เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน”  ในงานมหกรรมรวมพลคนทันหุ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิวัฒน์ไชย  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) (PICO) คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) และ คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรีบิลท์ (PREB) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล

โครงการ Financial Instruments for Directors : FID2/2011
29 ก.ค. 2554

fid2_273585.35881.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ จัดโครงการ Financial Instruments for Directors : FID 2/2011 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ให้แก่กรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิไชย มหาคุณ คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร และคุณสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร และมีคุณปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้การต้อนรับ             

พัฒนา CG และบริหารความเสี่ยง สำหรับ บจ.ใน mai
28 ก.ค. 2554

maia.jpg

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดสัมมนา “แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง” โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด(PWC) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS)  ร่วมบรรยาย พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "PRANDA"
28 ก.ค. 2554

pranda.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ (PRANDA) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "SYMC"
28 ก.ค. 2554

symc.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น (SYMC) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

CEO Forum:ผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบผู้บริหารของสมาชิก
27 ก.ค. 2554

img_1777_copy.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหอการค้าไทย จัดงาน CEO Forum:ผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบผู้บริหารของสมาชิก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 โดยผู้บริหารร่วมนำเสนอมุมมอง ต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นภายหลังการเลือกตั้ง แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกหอการค้าไทย และได้รับเกียรติจาก คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหาร และขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

QTC แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
18 ก.ค. 2554

img_1614.jpg

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ (QTC) คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ QTC เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนา IPO Focus เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่ตลาดทุน
12 ก.ค. 2554

desktop.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จัดสัมมนา IPO Focus เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่ตลาดทุน ในหัวข้อจัดโครงสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และหัวข้อรู้ทันมาตรฐานบัญชีไทย เตรียมพร้อมก่อน IPO วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2554 ให้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับเกียรติจากทีมที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นวิทยากร ซึ่งมีบริษัทสนใจร่วมงานสัมมนาจำนวน 60 บริษัท

โครงการ Financial Instruments for Directors : FID1/2011
11 ก.ค. 2554

fid1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ  จัดโครงการ Financial Instruments for Directors : FID 1/2011 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 54 ให้แก่กรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับเกียรติจากคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้แทนชมรมวาณิชธนกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย และมีคุณปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้การต้อนรับ                     

QTC Roadshow
06 ก.ค. 2554

img_1303.jpg

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (QTC) คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ QTC นำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปลายเดือนกรกฎาคมนี้

Lunch Talk with ICT CEO
05 ก.ค. 2554

img_1249.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด (PWC) จัดงาน Lunch Talk with ICT CEO หัวข้อ RS Way to Digitalize Music Industry  โดยได้รับเกียรติจากคุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) เป็นวิทยากร และ Focus Group Training หัวข้อ ICT Smart Close โดยได้รับเกียรติจากทีมงาน PWC เป็นวิทยากร  ได้แก่ คุณวารุณี ปรีดานนท์ Partner คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้อำนวยการ และคุณวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ ผู้จัดการอาวุโส เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
01 ก.ค. 2554

kgi.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) เนื่องในโอกาสที่ บริษัทผ่านเกณฑ์เข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
01 ก.ค. 2554

ptl.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr.Vinod Sureka ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554

นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ (Opportunity Day SAHA Group)
30 มิ.ย. 2554

saha_group.jpg

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ภายในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 15 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 14 บริษัทจดทะเบียนในเครือสหพัฒน์ จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงุทน พบกลุ่มสหพัฒน์" เพื่อให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนที่สนใจ ได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบายบริหารงาน และผลการดำเนินงานผ่านมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง โดยมีคุณสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
29 มิ.ย. 2554

aj.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (AJ) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรฎาคม 2554

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. เอ็ม.ซี.เอส.สตีล ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
26 มิ.ย. 2554

mcs.jpg

ชนิตร  ชาญชัยณรงค์  ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็ม.ซี.เอส.สตีล  (MCS) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554

หนึ่งเดียวใน mai
26 มิ.ย. 2554

age.jpg

พนม ควรสถาพร รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมขนาดเล็ก Best Small-cap จากการจัดอันดับของนิตยสาร FinanceAsia

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
26 มิ.ย. 2554

sf.jpg

สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ และชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ (SF) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554

ตลท. ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET50
24 มิ.ย. 2554

bcp.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ฉลองครบรอบ 12 ปี
21 มิ.ย. 2554

mai_fanzi.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งการดำเนินงานในฐานะแหล่งระดมทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี โดยมี ดร. สุรัตน์ พลาลิขิต ประธานคณะกรรมการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ mai คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ คุณจรัมพร โชติกเสถียร และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ร่วมให้การต้อนรับ

สัมมนา "หุ้นเด่น พลังงานทางเลือก"
20 มิ.ย. 2554

 

362636333617361736093634_money_talk.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และรายการมันนี่ทอล์ค จัดสัมมนาหัวข้อ “หุ้นเด่น พลังงานทางเลือก” ในงานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors’ Day) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์  คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เด็มโก้ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  และคุณชลัช ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริษัท และทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก

สัมมนา "ติดปีกธุรกิจ SME..ทะยานสู่ตลาดทุน"
20 มิ.ย. 2554

sme.jpg

พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดสัมมนา "ติดปีกธุรกิจ SME... ทะยานสู่ตลาดทุน" ให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ SME เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง เพื่อปรับกลยุทธ์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญกูรูระดับโลกบรรยายพิเศษ
17 มิ.ย. 2554

smartsmile5.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ Dr. David Norton กูรูด้านการบริหารระดับโลก ผู้ร่วมคิดค้นระบบ Balanced Scorecard และผู้ก่อตั้ง Palladium Group ในโอกาสบรรยายพิเศษ “Mastering Strategy Execution with The Balanced Scorecard” แก่ผู้บริหาร บจ. บล. บลจ. และหน่วยงานตลาดทุนกว่า 350 ราย เพื่อเปิดมุมมองการบริหาร ต่อยอดกลยุทธ์องค์กร เสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจในตลาดทุนไทย

 

 

QTC แถลงข่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
16 มิ.ย. 2554

img_0460.jpg

 คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (QTC) คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ QTC ร่วมแถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เครื่องหมายการค้า QTC

SMART & SMILE # 4/2011 สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
15 มิ.ย. 2554

smartsmile4.jpg

ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดงาน SMART & SMILE # 4/2011 ในรูปแบบการเสวนา หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล  ตู้จินดา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี สวทช.และวิทยากรจากบริษัทชั้นนำร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีคุณปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลท.ให้การต้อนรับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "TRU"
13 มิ.ย. 2554

tru1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ (TRU) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

ตลาดหลักทรัพย์ mai พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "THANA"
13 มิ.ย. 2554

thana1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป (THANA) ณ บ้านโครงการ The Cluster Ville 2 และ 3 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

เอ็ม เอ ไอ เตรียมผู้เกี่ยวข้องรับการเข้าจดทะเบียนแบบ Sponsor-Supervised
09 มิ.ย. 2554

 

img_0085.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์  ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และคุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ ให้การต้อนรับ Mr. Tetsutaro Muraki, President & CEO of Tokyo AIM  และ Mr. Yoshiaki Taguchi, Group Manager, Nomura Research Institute (Japan)  พร้อมคณะ ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจในงาน “Sponsor-based listing platform”  โดยเน้นเรื่องการเข้าจดทะเบียนแบบ Sponsor-Supervised  ซึ่งใช้หลักการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Based) งานสัมมนาครั้งนี้มีสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ท่าน

Tokyo AIM   เป็น ตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ภายใต้ความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) และ AIM ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (AIM of London Stock Exchange)

เสวนา "เคาะขวา คว้าหุ้น" บจ.เด่นกลุ่ม mai
07 มิ.ย. 2554

364835883634363235863623363435883623365736343627364036573609_436173636.3618.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดเสวนา “เคาะขวา คว้าหุ้น” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ในหัวข้อ “บจ. เด่นกลุ่ม mai”  โดยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ คุณกิตติ ชีวะเกตุ บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAC) คุณสรรพัชญ์ รัตคาม บมจ. ควอลลีเทค (QLT) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา และมี คุณรณกฤต สารินวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานมหกรรมรวมพลคนทันหุ้น
07 มิ.ย. 2554

361936233617361436213588360936073633360936273640365736091.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับหนังสือพิมพ์รายวัน ทันหุ้น จัดสัมมนา “ เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน”  ในงานมหกรรมรวมพลคนทันหุ้น  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิวัฒน์ไชย  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณปฐม อินทโรดม กรรมการผู้จัดการ บมจ. เออาร์ไอพี (ARIP) คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (SIS) และ คุณโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการ บมจ. ทาพาโก้ (TAPAC) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

TMC แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
31 พ.ค. 2554

img_9852.jpg

คุณสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และคุณนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหารและผู้บังคับบัญชาสายงานบริหารด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนำ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรไฮดรอลิคโดยเฉพาะเครื่องเพรสไฮโดรลิคขนาดใหญ่ และเครนครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
30 พ.ค. 2554

 

img_9678.jpg

คุณขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) คุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)  ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ COLOR  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

HYDROTEK แถลงข่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
30 พ.ค. 2554

hydrotex.jpg

 คุณสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพิชัย คล่องพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO และคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แก่สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาเกือบ 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจให้บริการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิล ระบบกำจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับ มงคล ลีลาธรรม นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คนใหม่
20 พ.ค. 2554

congrat_tia_1.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ มงคล ลีลาธรรม ในโอกาสขึ้นรับตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท่ามกลางคณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาของสมาคมฯ

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ mai เยี่ยมชมกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
20 พ.ค. 2554

36483606365736343649358536563609365736293618.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ คุณนิธิกรณ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับ

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "KKC"
13 พ.ค. 2554

kkc1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ (KKC) ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

ตลาดหลักทรัพย์ mai พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "SIMAT"
13 พ.ค. 2554

simat1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณบัค ฮอง ตัน ประธานกรรมการ และคุณทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

ตลาดหลักทรัพย์ mai เยี่ยมชมกิจการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
13 พ.ค. 2554

3585365736343623362736093657363436523585365736263604.jpg

คุณรัสสิยา ศตวุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน-ในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด ณ.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจร โดยมีคุณวนิดา ตริยางกูรศรี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เกียรติมาต้อนรับเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

ตลาดหลักทรัพย์ mai เยี่ยมชมกิจการ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
13 พ.ค. 2554

362936403610362136233633362636043640.jpg

คุณรัสสิยา ศตวุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน-ในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการของ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด ณ. จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีคุณอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และ คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา กรรมการของบริษัทให้เกียรติมาต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

กิจกรรม Opportunity Day งวด Q1/54 เริ่มแล้วตั้งแต่ 9 พ.ค.54
12 พ.ค. 2554

delta.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนให้เกียรติต้อนรับผู้บริหารบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) ซึ่งมาให้ข้อมูลผลการดำเนินงานงวด Q1/2554 ผ่านกิจกรรมบริษัท Live  Opportunity Day Webcast โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.- 8 มิ.ย. 54 โดยมีบริษัทเข้าร่วม 78 บริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 2.52 ล้านล้านบาท สามารถรับชมกิจกรรมดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ได้ที่ www.set.or.th./oppday 

 

KBS แถลงข่าวการเข้าจดทะเบียน และนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
10 พ.ค. 2554

img_9251.jpg

คุณถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) – KBS คุณอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสำนักงาน และคุณวรวัจน์ สุวคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และแถลงแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อสื่อมวลชน เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม  2554

บมจ.ยูเนี่ยน อินทราโก้ แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายห้นสามัญเพิ่มทุน
09 พ.ค. 2554

img_8753.jpg

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) (UIC) คุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UIC  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีต่อ CEO คนใหม่ของบมจ.เด็มโก้ (DEMCO)
21 เม.ย. 2554

3649362636043591358836233634361736183636360936043637_demco.jpg

สินีนาฎ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับคุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ในการขึ้นรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของ บมจ. เด็มโก้ (DEMCO)

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
21 เม.ย. 2554

 

new_image.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  เยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันหล่อลื่น และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

ปตท. และ UAC ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซชีวภาพอัด
21 เม.ย. 2554

 

p1110552.jpg


คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  คุณวิชัย พรกีรติวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UAC)  เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซชีวภาพอัดที่ได้จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มสุกร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง NGV สำหรับรถยนต์ ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UAC) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

ผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์
20 เม.ย. 2554

p1110497.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้า “AJ” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 โดยได้รับเกียรติจากคุณอมร มีนะโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง คุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับ

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ mai เยี่ยมชมกิจการ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
20 เม.ย. 2554

tmc.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องจักรระบบไฮโดรลิคสำหรับขึ้นรูปโลหะ และ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยได้รับเกียรติจากคุณทวีมิตร กมลมงคลสุข ประธานกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 

LHBANK แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
19 เม.ย. 2554

 

img_8602.jpg

คุณศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHBANK) ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และคุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance and Equity Capital Market บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะแกนนำผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 7 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ LHBANK เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนา IPO Focus: ลงบัญชีอย่างไรให้ง่ายและถูกต้องตามมาตรฐานใหม่
04 เม.ย. 2554

 

desktop7.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดงานสัมมนาหัวข้อ “IPO Focus : ลงบัญชีอย่างไรให้ง่ายและถูกต้องตามมาตรฐานใหม่” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ให้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้สอบบัญชีจาก ANS Audit Co.,Ltd ร่วมเป็นวิทยากรในสัมมนาดังกล่าว โดยมีบริษัทสนใจเข้าสัมมนาจำนวน 44 บริษัท

งานแถลงข่าว STEEL ควบรวมกิจการกับ SOLAR POWER
01 เม.ย. 2554

steel1.jpg

คุณประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)  (STEEL)  และคุณวันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STEEL เข้าซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก ในวันที่ 1 เมษายน 2554  ทั้งนี้  STEEL ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 450 ล้านหุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้น บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด โดยถือว่า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Reverse Takeover:RTO) และนับเป็นบริษัทแรกที่เข้าซื้อขายใน  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ตามเกณฑ์ Market Cap. ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

LHBANK นำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)
01 เม.ย. 2554

 

img_8496.jpg

คุณศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHBANK) คุณเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร Senior Vice President บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ LHBANK ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา บริษัทจดทะเบียนเป้าหมายผู้ลงทุนเน้นคุณค่า
30 มี.ค. 2554

img_39181.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับรายการ มันนี่ทอล์ค จัดสัมมนา “บริษัทจดทะเบียนเป้าหมายผู้ลงทุนเน้นคุณค่า” โดยได้รับกียรติจาก คุณกิตติ ชีวเกตุ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลล์ คุณประพันธ์ อัศวอารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ และคุณดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. อาร์ เอส ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแนวโน้มการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท โดยมี คุณปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ

Thailand Focus 2011: แสดงศักยภาพบริษัทจดทะเบียน และเศรษฐกิจไทยสู่สายตาผู้ลงทุนต่างชาติ
30 มี.ค. 2554

thailandfocus01.jpg

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานและกล่าวปาถกฐาพิเศษ งาน “Thailand Focus 2011- Enhancing Thailand’s Competitiveness Through the Next Decade” โดยมี สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ  จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากบมจ.บล. ภัทร และ Bank of America Merrill Lynch ผู้ร่วมจัดงานร่วมต้อนรับ
 
งาน Thailand Focus 2011 เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนและเศรษฐกิจประเทศไทย แก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์นานาชาติ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานถึง 728 ราย 

UIC แถลงข่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
23 มี.ค. 2554

 

img_3888.jpg

คุณพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ UIC คุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมแถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แก่สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

"ตลาดหลักทรัพย์ mai จับมือ TOKYO AIM หนุนธุรกิจเข้าระดมทุน "
21 มี.ค. 2554

 

desktop5.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์  ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมด้วย มร. เท็ทสึทาโร มูรากิ ประธานและซีอีโอ ตลาดหลักทรัพย์ TOKYO AIM ลงนามความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองตลาด โดยมี คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง และ ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้แทนการค้าไทย ร่วมเป็นเกียรติ

Lunch Talk with ICT CEO หัวข้อ Digital Content for Next Generation
18 มี.ค. 2554

img_7942.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ PWC จัดงาน Lunch Talk with ICT CEO หัวข้อ Digital Content for Next Generation โดยได้รับเกียรติจากคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) เป็นวิทยากร และ Focus Group Training หัวข้อ Financial Statements and Tax Planning for ICT Business ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ.สาลี่คัลเล่อร์ แถลงข่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
17 มี.ค. 2554

img_3832.jpg

คุณขวัญชัย ณัฎฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) คุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์, เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตพลาสติกประเภทต่างๆ

งานเสวนา "แหล่งทุนเลือกได้ของธุรกิจพลังงานทางเลือก"
15 มี.ค. 2554

 

img_2598.jpg

คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัทหลักทร้พย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดเสวนา Executive Dinner Talk for Alternative Energy Business  โดยเรียนเชิญผู้บริหารภาครัฐและบริษัทจดทะเบียนร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทางเลือกร่วมงานกว่า 120  ราย เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แ่ห่งประเทศไทย

mai-CGS จัดงานสัมมนา เคาะขวา คว้าหุ้น
12 มี.ค. 2554

3626363336173617360936343648358836343632358636233634358836233657363436273640365736091.jpg

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา เคาะขวา คว้าหุ้น หัวข้อ “บจ. เด่นกลุ่ม mai” โดยมีคุณกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAC) คุณสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) ดำเนินรายการโดยคุณรณกฤต สารินวงศ์  ร่วมกับนักวิเคราะห์ คุณวรายุ วัฒนศิริ

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โมนาโพลิแตนท์ จำกัด
10 มี.ค. 2554

version2.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารบริษัท โมนาโพลิแตนท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านขายเครื่องสำอาง Beauty Buffet เครื่องสำอางของคนฉลาดเลือกที่นำเอาคอนเส็พท์ความหลากหลายของอาหารแบบบุฟเฟต์มาประยุกต์เข้ากับร้านขายเครื่องสำอาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554  ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมให้การต้อนรับ

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯเยี่ยมชมกิจการตลาดไท
07 มี.ค. 2554

dsc_0025.jpg

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ตลาดไท ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณพิชิต นิ่มกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด และคุณชวินดา หาญรัตนกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2554

งาน "SUBCON THAILAND FORUM"
02 มี.ค. 2554

img_7379.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “SUBCON THAILAND FORUM” โดยภายในงานมีสัมมนาพิเศษหัวข้อ “ทุนต่อโอกาส โอกาสต่อทุน” และ “ ตีแตกการตลาดอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย”เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ. ชลบุรี

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายชิ้นส่วน
02 มี.ค. 2554

 

desktop3.jpg

ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน-ในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 185 – 186 ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2554 จังหวัดชลบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กิจกรรม VMC ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ การพบปะกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตชื้นส่วน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนได้เข้าไปรับฟังนโยบายการจัดซื้อชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้ออีกด้วย

VTE แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
28 ก.พ. 2554

img_71571.jpg

คุณโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (VTE) คุณประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VTE ในการนี้คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นสพ.ข่าวหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดสัมมนา "จับเข่าคุย...ลุยหุ้นค้า
26 ก.พ. 2554

investfair36043619.36093636364836233624360936601.jpg

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดสัมมนาในหัวข้อ “จับเข่าคุย...ลุยหุ้นค้าปลีก” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)  คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) และคุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด–บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 

นสพ.ข่าวหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ mai จัดสัมมนา "สร้างเงินพันล้านด้วยหุ้นคุณค่า"
26 ก.พ. 2554

investfair36043619.36093636364836233624360936601.jpg

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดสัมมนาในหัวข้อ “สร้างเงินพันล้าน...ด้วยหุ้นคุณค่า” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ผู้เชี่ยวชาญหุ้น และคุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด–บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 

นสพ.ข่าวหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ mai จัดสัมมนา "จับเข่าคุย...ลุยหุ้นค้าปลีก"
26 ก.พ. 2554

362636333617361736093634investfair1.jpg

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดสัมมนาในหัวข้อ “จับเข่าคุย...ลุยหุ้นค้าปลีก” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)  คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) และคุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด–บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 

สัมมนา MOU mai-KGI
25 ก.พ. 2554

mou_mai_kgi.jpg

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Contractor Day โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนและผลบวกต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ให้กับผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีคุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) คุณชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไพลอน (PYLON) และคุณประเสริฐ มริตตนะพร บมจ. ช.การช่าง (CK) ให้เกียรติบรรยาย

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่ม บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ
21 ก.พ. 2554

p1110253.jpg

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  เยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้รับเกียรติจากคุณพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้การต้อนรับ

สัมมนา "เครื่องมือทางการเงินสู่การเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทย"
17 ก.พ. 2554

362636333617361736093634364835883619363936563629359136173639362936073634359135853634361936483591363636093.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จัดสัมมนาในหัวข้อ “เครื่องมือทางการเงินสู่การเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทย”  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยได้รับเกียรติจากคุณชาลี จันทนยิ่งยง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คุณกอบบุญ ศรีชัย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณอุปกรม ทวีโภค บมจ.ถิรไทย คุณตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร และ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก บ.แอดไวเซอรี่ พลัส  ร่วมเป็นวิทยากร

VTE แถลงข่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
15 ก.พ. 2554

img_6981.jpg

คุณโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (VTE) คุณพรพิมล ดำรงศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารครบวงจร หรือ MEP (Mechanical Electrical  & Plumbling) ชั้นนำของไทย ซึ่งครอบคลุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบประปาและสุขาภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ mai พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "OFM"
10 ก.พ. 2554

ofm.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. ออฟฟิศเมท (OFM) ณ คลังสินค้าของบริษัท โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พาคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมธุรกิจของ "STANLY"
10 ก.พ. 2554

stanley.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำคณะผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

THR แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
08 ก.พ. 2554

 

img_66351.jpg

คุณสงบ ปานดอกไม้ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)  ดร.หลักชัย กิตติพล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวในพิธีแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ (TNPF)แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
08 ก.พ. 2554

 

p1110191.jpg

คุณอินทร์ถนอม เชิดบุญชาติ กรรมการบริหาร บริษัท ตรีนิตี้แอสเซท จำกัด คุณนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ และคุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน ร่วมพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ (TNPF) นำเสนอข้อมูลการเสนอขายกองทุนแก่ประชาชนทั่วไป
31 ม.ค. 2554

tnpf4.jpg

ดร. วีณา  เชิดบุญชาติ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ตรีนิตี้แอสเซท จำกัด  คุณพรรณสุภา เสสะเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน และคุณนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ - (TNPF) แก่ประชาชนทั่วไป ณ อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554

สัมมนา " เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน"
29 ม.ค. 2554

3607363336093627364036573609.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับหนังสือพิมพ์รายวัน ทันหุ้น จัดสัมมนา “ เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน”  ในงานมหกรรมรวมพลคนทันหุ้น  เมื่อวันที่ 29มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมวิวัฒน์ไชย  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียกรีน เอนเนอจี  (AGE) คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป (THANA) และ คุณดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงิน บมจ. แพรนด้า จิวเวลลี่ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมเทปบันทึกสัมมนาได้ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 รายการ Money Forum ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel (true visions 178) เวลา 13.00-15.00 น.

สัมมนา "เตรียมความพร้อมบริษัทประกันภัยสู่ตลาดทุน : พ.ร.บ. มหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
27 ม.ค. 2554

3626363336173617360936343611361936323585363336091.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ บจ. เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี  จัดสัมมนา “เตรียมความพร้อมบริษัทประกันภัยสู่ตลาดทุน : พ.ร.บ.มหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ให้แก่บริษัทประกันภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงความพร้อมและความเข้าใจในการเข้าจดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 โดยมีบริษัทประกันภัยให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 45 บริษัท

สัมมนา "ทิศทางธุรกิจกระจายเสียงในยุค กสทช."
26 ม.ค. 2554

3585362636073594..jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดสัมมนา “ทิศทางธุรกิจกระจายเสียงในยุค กสทช.” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซึ่งมีนักวิเคราะห์เข้าร่วมฟังกว่า 40 ท่าน

สัมมนา "ทิศทางธุรกิจเหล็กไทยในปี 2554"
18 ม.ค. 2554

seminar_steel_1.jpg

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางธุรกิจเหล็กไทยในปี 2554” ในงานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors’ Day) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิกรม วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย คุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) คุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจเหล็กร่วมออกบูธให้ความรู้แก่นักลงทุน ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1  
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมเทปบันทึกสัมมนาได้ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 รายการ Money Forum ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel (true visions 178) เวลา 13.00-15.00 น.  

ตลท.ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET50
15 ม.ค. 2554

ssi.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ และชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกับคุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2554

ตลท.ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET 50
13 ม.ค. 2554

bts.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกับคุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) เนื่องที่ในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2554

ตลท.ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET 50
13 ม.ค. 2554

sta.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกับคุณไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA) เนื่องที่ในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2554

ตลท.ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.กุลธรเคอร์บี้ ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET100
12 ม.ค. 2554

kkc.jpg

ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกับคุณสุรพร สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (KKC) เนื่องที่ในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 4  มกราคม 2554

mai ร่วมแสดงความยินดี TNDT เปิดศูนย์ระยอง
11 ม.ค. 2554

tndt.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีแก่ ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) เนื่องในโอกาสที่บริษัทเปิดศูนย์ระยองอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ TNDT เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย ด้วยกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Nondestructive Testing-NDT) ได้เปิดศูนย์ระยองขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและเป็นฐานสนับสนุนการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง mai & CEDI
10 ม.ค. 2554

cedi_new.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CEDI) ร่วมมือจัดทำโครงการ “mai Role Model for Entrepreneur” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554

ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน mai เข้าสวัสดีปีใหม่ 2554
07 ม.ค. 2554

ceomai3626362336333626360436373611363736513627361736561.jpg

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมอบกระเช้าจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2554 โดยมีชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( mai ) ร่วมให้การต้อนรับ

MP แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
05 ม.ค. 2554

mp.jpg

คุณสมศักดิ์ ธนกิจวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสโปร (1989) จำกัด (มหาชน) -MP ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร และงานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม แถลงข่าวการแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้บริษัท ได้ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที 29 ธันวาคม ที่ ผ่านมา


เพิ่มเติม ...
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share