รู้จักกับ LTF
  + LTF คืออะไร  
  + LTF กับการลงทุนในหุ้น  
  + ประเภทของ LTF  
LTF กับคุณ
  + ทำไมต้องซื้อ LTF  
  + ซื้ออย่างไร  
  + ซื้อที่ไหน  
สาระน่ารู้
  + คุยเฟื่องเรื่องการลงทุน  
ข้อมูลกองทุน LTF
     
  กองทุนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
     
 
ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อกองทุน
บลจ.กรุงไทย กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50
บลจ.กสิกรไทย

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาว70 : 30 ปันผล
กองทุนเปิดทุนทวีหุ้นระยะยาว 70:30 ปันผล
กองทุนเปิดทุนทวีหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

บลจ.ทหารไทย กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
บลจ.ทิสโก้ กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล
บลจ.ไทยพาณิชย์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้นระยะยาว พลัส
กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
บลจ.ธนชาต กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล
บลจ.นครหลวงไทย กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว
บลจ.บัวหลวง กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
บลจ. บีที กองทุนเปิดไทย LTF หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทย LTF ดับเบิลเซเล็คทีฟหุ้นระยะยาว
บลจ.พรีมาเวสท์ กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาว
กรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 
บลจ.ฟินันซ่า กองทุนเปิดฟินันซ่า SET 50 หุ้นระยะยาว
บลจ.ยูโอบี กองทุนเปิดยูโอบีหุ้นระยะยาว
บลจ.วรรณ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว
บลจ.อเบอร์ดีน กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
บลจ.อยุธยา กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล
กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50
กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้
กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30
บลจ.เอ็มเอฟซี กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิก หุ้นระยะยาว
บลจ.แอสเซท พลัส กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร
บลจ.ไอเอ็นจี กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย Big Cap ปันผลหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
บลจ.ซีมิโก้ กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
บลจ.ฟิลลิป กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว

 

 

 

 

 
       
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222 อีเมล์ :
top